Doelstelling

Statuten Vereniging BoerhaaveKunst 49 

Doel

  • Het bevorderen en ondersteunen van de beeldende kunsten.
  • De behartiging van de gezamenlijke belangen van de leden, alsmede van de individuele belangen voor zover deze niet strijdig zijn met het gezamenlijk belang.
  • Het verrichten van al hetgeen met het voorstaande verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Middelen

  • Het namens haar leden optreden als huurder/beheerder/promotor van het pand aan de Tweede Boerhaavestraat 49 ABD, 1091 AL Amsterdam en in dat kader opbouwen en in stand houden van een organisatie, het verstrekken van informatie, het beleggen van overeenkomsten en het deelnemen aan overleg, het voeren van acties en het opkomen voor de belangen van haar leden daaronder begrepen het voeren van juridische procedures.
  • Het verhuren of op andere wijze ter beschikking stellen van atelierruimte aan kunstenaars.
  • Het initiëren, stimuleren en (mede) organiseren van bijeenkomsten, evenementen, projecten en multi-disciplinaire kunstuitingen door en voor haar leden.
  • Het verrichten van alle overige activiteiten die dienstig zijn aan het doel van de vereniging.