Kunst is de vitamine voor de ziel

BK49 (Vereniging BoerhaaveKunst 49) is een ondernemende groep creatieven gevestigd aan de Tweede Boerhaavestraat in Amsterdam. Het gebouw heeft 24 ateliers waar ongeveer 35 mensen aan het werk zijn, van wie de kern gevormd wordt door beeldend kunstenaars. Daarnaast is er creatieve bedrijvigheid die zich richt op bijvoorbeeld grafische vormgeving, film en video, schrijven, design, theater en het ontwerpen van sieraden.

Wie binnenkomt in het voormalige schoolgebouw wordt meteen gegrepen door de prachtige ruimtes en het mooie licht. Elk atelier ademt een heel eigen sfeer die niet alleen de discipline, maar meer nog de ziel van de kunstenaar reflecteert en zo bijdraagt aan de kenmerkende diversiteit van BK49.

De kunstenaars werken niet geïsoleerd in hun atelier maar treffen elkaar geregeld om te reflecteren, elkaar te inspireren en gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars vakkundigheden en kwaliteiten.
BK49 organiseert regelmatig evenementen zoals open atelierdagen en neemt vaak deel aan diverse andere creatieve evenementen in het stadsdeel of in de buurt.

ateliers | BK49 | studios
Tweede Boerhaavestraat 49 | 1091 AL Amsterdam

Kunst is de vitamine voor de ziel

BK49 (Vereniging BoerhaaveKunst 49) is een ondernemende groep creatieven gevestigd aan de Tweede Boerhaavestraat in Amsterdam. Het gebouw heeft 24 ateliers waar ongeveer 35 mensen aan het werk zijn, van wie de kern gevormd wordt door beeldend kunstenaars. Daarnaast is er creatieve bedrijvigheid die zich richt op bijvoorbeeld grafische vormgeving, film en video, schrijven, design, theater en het ontwerpen van sieraden.

Wie binnenkomt in het voormalige schoolgebouw wordt meteen gegrepen door de prachtige ruimtes en het mooie licht. Elk atelier ademt een heel eigen sfeer die niet alleen de discipline, maar meer nog de ziel van de kunstenaar reflecteert en zo bijdraagt aan de kenmerkende diversiteit van BK49.

De kunstenaars werken niet geïsoleerd in hun atelier maar treffen elkaar geregeld om te reflecteren, elkaar te inspireren en gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars vakkundigheden en kwaliteiten.
BK49 organiseert regelmatig evenementen zoals open atelierdagen en neemt vaak deel aan diverse andere creatieve evenementen in het stadsdeel of in de buurt.

Kunstenaars

In 24 ateliers werken gemiddeld 35 kunstenaars binnen verschillende disciplines. De kern van BK49 wordt gevormd door beeldend kunstenaars. Daarnaast is er creatieve bedrijvigheid die zich richt op grafische vormgeving, film en video, schrijven, theater en het ontwerpen van sieraden.

Eta Delsing

schilderijen, pastels, gemengde techniek, oud textiel, snapshots

www.etadelsing.com

Mara van der Kleij

schrijven, tekeningen, fotografie, ruimtelijk werk

www.draaikolken.nl

Guido van der Meer

webdesign en -ontwikkeling, grafische vormgeving

www.kunstidee.nl

Letty Roest

styling

Maarten Sprenger

Maarten Sprenger is redacteur, schrijver en specialist in online kinderinformatie en zoekgeletterdheid. Uitgever/auteur van "Slim Zoeken", hoe om te gaan met online informatie (8-14 jaar).

www.slimzoeken.nu

Organisatie

BK49 is een huurdersvereniging, waarbij de zeggenschap ligt bij de Algemene Ledenvergadering, de ALV. Iemand die bij BK49 een atelier huurt, is automatisch lid en heeft daarmee stemrecht. De ALV vindt meestal twee keer per jaar plaats, waarvan één keer voor de behandeling van de jaarrekening.

De ALV heeft in 2010 een bestuur voor BK49 benoemd. Momenteel bestaat die uit vier leden: Voorzitter Eddy Linthorst, Penningmeester André Guit,  Secretaris Peet van Duijnhoven, algemene leden Jaap Broersma en Jane van Herwijnen.

Het bestuur houdt zich onder meer bezig met de dagelijkse gang van zaken, beheer van het gebouw en overleg met de eigenaar en verhuurder van het gebouw, Stadsdeel Oost.

Doelstelling

Statuten Vereniging BoerhaaveKunst 49 

Doel

 • Het bevorderen en ondersteunen van de beeldende kunsten.
 • De behartiging van de gezamenlijke belangen van de leden, alsmede van de individuele belangen voor zover deze niet strijdig zijn met het gezamenlijk belang.
 • Het verrichten van al hetgeen met het voorstaande verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Middelen

 • Het namens haar leden optreden als huurder/beheerder/promotor van het pand aan de Tweede Boerhaavestraat 49 ABD, 1091 AL Amsterdam en in dat kader opbouwen en in stand houden van een organisatie, het verstrekken van informatie, het beleggen van overeenkomsten en het deelnemen aan overleg, het voeren van acties en het opkomen voor de belangen van haar leden daaronder begrepen het voeren van juridische procedures.
 • Het verhuren of op andere wijze ter beschikking stellen van atelierruimte aan kunstenaars.
 • Het initiëren, stimuleren en (mede) organiseren van bijeenkomsten, evenementen, projecten en multi-disciplinaire kunstuitingen door en voor haar leden.
 • Het verrichten van alle overige activiteiten die dienstig zijn aan het doel van de vereniging.
Samenwerking

BK49 is een cultureel ondernemende organisatie en is doorlopend op zoek naar samenwerking met andere partijen die kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de vereniging en activiteiten kracht bij kunnen zetten.

Hoewel BK49 open staat voor diverse invullingen van samenwerking, zijn er momenteel drie bestaande vormen, namelijk vriendschap, partnerschap en sponsoring.

Vriendschap

BK49 biedt geïnteresseerden aan vriend te worden voor € 50 per jaar. Vrienden van BK49 worden op de hoogte gehouden van activiteiten en worden uitgenodigd voor speciale evenementen.

Partnerschap

Partners van BK49 ondersteunen indirect een betere zakelijke basis voor de kunstenaars. BK49 richt zich hierbij op middelgrote ondernemingen in Amsterdam. Partners steunen BK49 door een bijdrage te geven van € 2000 (excl. BTW) of een veelvoud hiervan.

Het partnerschap houdt in:

 • Exclusieve partnerdagen waarop de kunstenaars de partners ontvangen en hen informeren over hun werk en activiteiten.
 • Van de bijdrage wordt 60% geretourneerd om diensten of producten af te nemen van de leden van BK49. Schilderijen en andere kunstvoorwerpen worden aangeboden tegen atelierprijzen.
 • Gedurende één jaar vermelding van naam en logo van de partner op de website.
 • Bij activiteiten zoals open atelierdagen kan de partner op een zelf gekozen manier aanwezig zijn.

Sponsoring

Uiteraard kan BK49 ook gesponsord worden, hetzij op continue, hetzij ad-hocbasis. Eventuele tegenprestaties zoals naamsvermelding zijn afhankelijk van de hoogte van het sponsorbedrag.

Aanbod

De kunstenaars en andere creatieven van BK49 bieden een grote variatie aan producten en diensten. Wie mensen wil laten vastleggen op papier of doek heeft een keuze uit portrettisten en een cartoonist. Wie van abstracte kunst houdt komt bij verschillende kunstenaars aan zijn trekken. Unieke sieraden en vilten hoeden behoren ook tot het repertoire.

Hier is een overzicht van alles wat BK49 te bieden heeft.

BK49 verzorgt ook workshops en cursussen en heeft tal van verrassende manieren om bedrijfsbijeenkomsten en feesten tot een succes maken. Er kan in het pand aan de Tweede Boerhaavestraat worden gewerkt of op locatie.

Ateliers

BK49 heeft de beschikking over 24 ateliers. Op dit moment zijn alle ateliers in gebruik. U kunt zich niet aanmelden voor een wachtlijst. Op het moment dat er een atelier vrij komt, plaatst BK49 een advertentie op http://www.kunstinzicht.nl

Contact

Adres
BK49
Tweede Boerhaavestraat 49
1091 AL Amsterdam

Algemene vragen/huur
Peet van Duijnhoven
Op dit moment zijn alle ateliers in gebruik.
(E: peetvanduijnhoven@xs4all.nl)

Dagelijkse gang van zaken
Pieter Schmits
(E: pieterschmits@planet.nl; M: 06 50291901)