Samenwerking

BK49 is een cultureel ondernemende organisatie en is doorlopend op zoek naar samenwerking met andere partijen die kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de vereniging en activiteiten kracht bij kunnen zetten.

Hoewel BK49 open staat voor diverse invullingen van samenwerking, zijn er momenteel drie bestaande vormen, namelijk vriendschap, partnerschap en sponsoring.

Vriendschap

BK49 biedt geïnteresseerden aan vriend te worden voor € 50 per jaar. Vrienden van BK49 worden op de hoogte gehouden van activiteiten en worden uitgenodigd voor speciale evenementen.

Partnerschap

Partners van BK49 ondersteunen indirect een betere zakelijke basis voor de kunstenaars. BK49 richt zich hierbij op middelgrote ondernemingen in Amsterdam. Partners steunen BK49 door een bijdrage te geven van € 2000 (excl. BTW) of een veelvoud hiervan.

Het partnerschap houdt in:

  • Exclusieve partnerdagen waarop de kunstenaars de partners ontvangen en hen informeren over hun werk en activiteiten.
  • Van de bijdrage wordt 60% geretourneerd om diensten of producten af te nemen van de leden van BK49. Schilderijen en andere kunstvoorwerpen worden aangeboden tegen atelierprijzen.
  • Gedurende één jaar vermelding van naam en logo van de partner op de website.
  • Bij activiteiten zoals open atelierdagen kan de partner op een zelf gekozen manier aanwezig zijn.

Sponsoring

Uiteraard kan BK49 ook gesponsord worden, hetzij op continue, hetzij ad-hocbasis. Eventuele tegenprestaties zoals naamsvermelding zijn afhankelijk van de hoogte van het sponsorbedrag.